ศาลอาญาธนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาธนบุรี Thon buri Criminal Court หากต้องการทราบผลการส่งหมาย ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02 415 0030 ต่อ 118ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

เอกสารอื่นๆ
  สถิติคดี
 1. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (ม.ค.-มี.ค.59)
 2. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (ม.ค.-เม.ย.59)
 3. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (ม.ค.-พ.ค.59)
 4. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (ม.ค.-มิ.ย.59)
 5. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (ม.ค.-ก.ค.59)
 6. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (มค.-ส.ค.59)
 7. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (ม.ค.-ธ.ค.59)
 8. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (มค.-ก.ย.59)
 9. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (ม.ค.-ต.ค.59)
 10. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (ม.ค.-พ.ย.59)

 11. สถิติคดี ปี 2560
 12. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (ม.ค.-เม.ย.60)
 13. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (ม.ค.-พ.ค.60)
 14. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (มค.60)
 15. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (ม.ค.-ก.พ.60)
 16. สถิติคดีเกิดใหม่แล้วเสร็จ (ม.ค.-มี.ค.60)

 17. การประกันตัวด้วยคำร้องใบเดียว
 18. คำร้องใบเดียว