ศาลอาญาธนบุรี
 

ศาลอาญาธนบุรี
123 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.10150.

โทร. 0 2415 0030,0 2415 4090 | โทรสาร. 02 4154094
อีเมล์. crimtbc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 130,607