หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอาญาธนบุรี
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
คณะผู้บริหาร 
พิพิธภัณฑ์ศาล 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
แบบพิมพ์ศาลและคำร้อง  
กฎหมายใหม่น่ารู้ 
แบบคำร้องการฝากขัง <ใหม่>  
ระเบียบศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

แบบพิมพ์ศาลและคำร้อง
 

ลำดับที่

ประเภทคำร้อง

ลำดับที่

ประเภทคำร้อง

1

คำแถลงแจ้งการตายของจำเลย  27 คำร้องขอส่งตัวจำเลย(กรณีผิดสัญญาประกัน)                                                

2

คำแถลงไม่ติดใจเอาความ  28 คำร้องขอส่งตัวจำเลย(ไม่ประกันตัวต่อ)                                             

3

คำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์  29  คำร้องขอส่งตัวจำเลย(ไม่ยื่นอุทธรณ์ฎีกา)

4

คำร้องขอคัดถ่ายเอกสาร - ส่งเอกสาร - แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ - ออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุด - ขอให้ออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด - เบ็ดเตล็ด  30 คำร้องขอให้แจ้งถอนอายัด

5

คำร้องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จำเลย  31 คำร้องขอให้ศาลเบิกมาสอบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 

 6

คำร้องขอชำระค่าปรับตามสัญญาประกันกรณีศาลสั่งลดค่าปรับให้  32 คำร้องขออนุญาตไปรับโฉนดที่กรมบังคับคดีเอง 

 7

คำร้องขอชำระค่าปรับตามสัญญาประกันประจำเดือน  33 คำร้องจำเลย บริการสังคมแทนค่าปรับ บ.ส.๑ - บ.ส.๒ 

 8

คำร้องขอถอนอุทธรณ์ฎีกา แบบที่ ๑   34 คำร้องจำเลย บริการสังคมแทนค่าปรับ บ.ส.๓ - บ.ส.๔ ) 

 9

คำร้องขอถอนอุทธรณ์ฎีกา แบบที่ ๒   35 คำร้องชำระค่าปรับนายประกันและผ่อน 

 10

คำร้องขอทนายความขอแรง   36 คำร้องประกอบคำรับสารภาพ (กรณีชดใช้ค่าเสียหาย) 

 11

คำร้องขอประกันตัวโดยใช้หลักประกันต่ำกว่าเกณฑ์   37 คำร้องประกอบคำรับสารภาพ (กรณีเหตุอื่น)

 12

คำร้องขอเปลี่ยนทนายความ    38 ท้ายคำแก้ฎีกา

 13

คำร้องขอเปลี่ยนหลักประกัน    39 ท้ายฎีกา

 14

คำร้องขอยืมสำนวนจากศาลสูงเพื่อตรวจคืนหลักประกัน   40 แบบพิมพ์คำแก้ฎีกา 

 15

คำร้องขอรับค่าปรับคืนกรณีศาลสั่งลดค่าปรับตามสัญญาประกัน   41 แบบพิมพ์คำแก้อุทธรณ์ 

 16

คำร้องขอรับเงินที่จำเลยวางศาลเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย   42 แบบพิมพ์คำฟ้อง 

 17

คำร้องขอรับเงินสดที่วางไว้เป็นประกันคืน   43 แบบพิมพ์คำร้อง 

 18

คำร้องขอลดค่าปรับผู้ประกัน (กรณีประกันต่อ)   44 แบบพิมพ์คำให้การ 

 19

คำร้องขอลดค่าปรับผู้ประกัน (กรณีไม่ประกันต่อ)   45 แบบพิมพ์ฎีกา 

 20

คำร้องขอเลื่อนนัดส่งตัวผู้ต้องหา(กรณีป่วย)   46 แบบพิมพ์ท้ายคำแก้อุทธรณ์ 

 21

คำร้องขอเลื่อนนัดส่งตัวผู้ต้องหา(กรณีไปต่างจังหวัด)    47 แบบพิมพ์ท้ายฟ้องอาญา 

 22

คำร้องขอวางเงินชดใช้ค่าเสียหาย    48 แบบพิมพ์ท้ายอุทธรณ์ 

 23

แบบพิมพ์40 ก (หน้าแรก)   49 แบบพิมพ์บัญชีพยาน

 24

แบบพิมพ์40 ก (หน้าหลัง)   50 แบบพิมพ์ใบมอบฉันทะ

 25

แบบพิมพ์ใบแต่งทนาย   51 แบบพิมพ์สัญญาประนีประนอมยอมความ

 26

แบบพิมพ์อุทธรณ์ ๓๒   52 ใบแต่งทนายความ แบบที่ ๒
      53 หนังสือรับรองความเป็นคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนของผู้ขอประกัน
       

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 11904