ศาลอาญาธนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาธนบุรี Thon buri Criminal Court หากต้องการทราบผลการส่งหมาย ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02 415 0030 ต่อ 118

ศาลอาญาธนบุรี ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารศาลอาญาธนบุรี ชั้น ๕ (ห้องผู้บริหารและห้องผู้พิพากษา) และชั้น ๓ (ห้องไกล่เกลี่ย ๑ และห้องไกล่เกลี่ย ๒)
เอกสารแนบ