ศาลอาญาธนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาธนบุรี Thon buri Criminal Court หากต้องการทราบผลการส่งหมาย ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02 415 0030 ต่อ 118

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร อดีตประธานศาลฎีกาและอดีตที่ปรึกษาในศาลฎีกา

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร อดีตประธานศาลฎีกาและอดีตที่ปรึกษาในศาลฎีกา


เอกสารแนบ